Jaký jsem kouč?

Jako kouč mám silnou víru v sebe sama, mám srovnané své vlastní hodnoty, jsem autentická a vím, čeho chci dosáhnout. Je ve mně neskutečná odvaha a odhodlání jít si za svými sny. Ráda tuto schopnost probouzím i u svých klientů.

Mám hlubokou víru, že věci, kterých chcete dosáhnout nebo změnit, jsou možné. Při koučování využívám svou silně rozvinutou intuici. Kladu odvážné otázky, které Vás občas vyvedou z komfortní zóny, ale zároveň Vás posunou k uvědomění a následnému cíli.  Kreativně využívám širokou škálu koučovacích technik včetně Neuro-lingvistického programování (NLP). Ke každému přistupuji naprosto individuálně. Věřím, že každý člověk je jedinečný a právě svou osobitou jedinečností a autenticitou může ostatní obohatit.

Jsem přímá, upřímná a projevuji plný respekt k tomu, co se děje.

Hlásím se k etickému kodexu ICF.

Na co se můžete těšit?

Proč se mnou pracovat?

Aktuálně nejčastější témata...

Kariérní směřování

Pomohu Vám:

 • Ujasnit si jaká práce je v souladu s Vámi, Vašimi hodnotami a v čem vidíte smysl
 • Rozpoznat své silné stránky a zároveň si být vědomi svých slabin
 • Stavět na své jedinečnosti a na tom, co opravdu umíte a v čem vynikáte
 • Získat větší svobodu pro tvořivost, kreativitu a sebevyjádření
 • Získat větší sebedůvěru a znát svou hodnotu
 • Umět si říci o vyšší mzdu
 

Příprava na pohovor

Pomohu Vám připravit se na pohovor tak, aby jste se uměli na pohovoru prodat a zapůsobit.

Jednání s lidmi


Vyjednávání

Pomohu Vám:

 • Připravit se na jednání a snáze dosáhnout win-win řešení
 • Lépe pochopit motivaci jednání, reakce, postoje a pocity komunikačního partnera
 • Připravit si argumenty pro protistranu

 

Mezilidské vztahy

Pomohu Vám:

 • Naučit se v sobě probudit více tolerance vůči sobě i svému okolí
 • Prohloubit schopnost empatie
 • Pochopit emoce v pozadí komunikačního partnera
 • Přizpůsobit komunikaci ke komunikačnímu partnerovi nekonfliktním způsobem
 • Podívat se na situaci z různých úhlů pohledu
 • Získat nadhled a porozumění
 • Předcházet konfliktním situacím a zanalyzovat a pochopit již vzniklý konflikt
 • Pochopit opakující se problémy ve vztazích a nedorozumění mezi lidmi

S čím Vám mohu pomoci?

Životní spokojenost

• pokud nejste v životě spokojení
• ztráta kontroly nad životem, když jste přetížení, život Vám utíká pod rukama
• chcete si udělat pořádek v životě, aby Vám bylo lépe
• dosažení vnitřního klidu a rovnováhy

Osobní rozvoj

• objevení svého potenciálu a svých vnitřních zdrojů
• rozvíjení svých silných stránek
• zasekli jste se a nevíte jak dál
• modelování úspěšných prostřednictvím NLP technik

Jednání s lidmi

• podívání se na situaci z různých úhlů pohledu
• potřebujete pochopit kontext nějakého jednání nebo situace
• prohloubení schopnosti empatie
• příprava na jednání či pohovor

Situace, které neovlivníte

• máte stres nebo strach ze situací, které nemůžete ovlivnit
• potřebujete změnit přístup k okolnostem, které nemáte pod kontrolou

Work-life balance

• vyvážení pracovního a osobního života
• umět se zastavit, nadechnout a ujasnit si myšlenky
• prevence syndromu vyhoření

Práce s emocemi

• máte z něčeho strach nebo stres
• neumíte ovládat své emoce
• potřebujete získat pocit jistoty a sebedůvěry
• navození či vyvolání pocitů pro zvládnutí dané situace

Změna povolání

• zjištění, zda v současné práci rozvíjíte svůj potenciál
• zjištění, zda Vás současná práce naplňuje
• co potřebujete ke změně

Rozhodování

• máte před sebou důležité rozhodnutí
• řešení vnitřního konfliktu
• jak dosáhnout vnitřního sladění

Začínající podnikání nebo projekt

• jak si to konkrétně představujete
• co k tomu potřebujete a co je třeba udělat
• na co si dát pozor a co neopomenout
• časový harmonogram

Co je Neuro-lingvistické programování?

Neuro

Jakým způsobem zpracováváme informace přijímané prostřednictví smyslů (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Vztahuje se k našemu mozku (myšlení) a fyziologii (vnímání). Patří sem vědomí, nevědomí, podvědomí, přesvědčení a návyky. Osvojujeme si různé návyky, přičemž některé jsou pro život nezbytné: jak chodit a mluvit, jak dýchat, jak řídit, jak jezdit na kole, jak jíst, jak se smát a plakat, jak pociťovat vše, co děláme. Většina návyků má své místo v nevědomé části naší mysli. Některé jsou užitečné, jiné nám neprospívají. Pokud si budeme lépe uvědomovat, jak myslíme, můžeme zjistit, jak my sami ovlivňujeme to, čeho v práci a životě dosahujeme. Klíč k úspěchu ve všech oblastech života musíme hledat uvnitř sebe samých. Pokud poznáme, jak myslíme, umožní nám to nalézt odpovědi, které potřebujeme.

Lingvistické

Jak pracujeme s jazykem a s jazykovými vzorci (Metamodel jazyka, Miltonovský jazyk). Je těžké si představovat myšlenku bez jazyka. Jak o věcech uvažujeme a hovoříme. Používáme zkreslení, zobecnění, překroucení, vymazání na základě našich vlastních zkušeností a vzpomínek. Jakým způsobem si komentujeme věci sami k sobě. Vnitřním dialogem programujeme sami sebe. Náš vnitřní dialog nám vytváří pocit, ovlivňuje naší fyziologii a následnou reakci. Když změníme úhel pohledu, změní se i reakce. Například, když venku sněží… Mohu si říct. „To je fajn. O víkendu pojedeme na hory“ nebo „To bude zase cesta do práce.” Média, politici, reklamní kampaně využívají Miltonovský jazyk. Zaměřují pozornost přesně tam, kam potřebují a vytvářejí si vlastní pravdu. Miltonovský jazyk používá různé sugesce a může být manipulativní.

Programování

Představuje naše vzorce chování, myšlení, vnímání a cítění, které jsme si vytvořili v minulosti na základě nějaké zkušenosti. Většinou jsou ukryty v nevědomí. Určité podněty, reakce nebo osoby nám spouští naše nefunkční vzorce chování. V koučování se programy, které nám už nevyhovují, přeprogramují na nové užitečnější vzorce chování a myšlení. Programovat můžeme své myšlenky, pocity i přesvědčení. Pokud své programy rozpoznáme a pochopíme, můžeme si vybrat, zda budeme pokračovat v tom, co děláme a jak děláme nebo využijeme to nejlepší, co v nás je.

NLP koučink

Koučování prostřednictvím technik Neuro-lingvistického programování (NLP). Některé NLP techniky jsou změnové a jiné transové . Trans se využívá jak pro změnu, tak pro napojení se na naše podvědomí, které nám poskytne tu správnou odpověď. Při NLP technikách se často pracuje s vizualizací, prostorem, asociací (vžíváním se do požadovaného stavu), disociací (odosobněním) a Vaším podvědomím. Pochopíte jak je Vaše mysl a tělo provázané. Při koučování využívám i Metamodel jazyka k bourání negativních přesvědčení.

NLP Techniky