Jaký jsem kouč?

Jako kouč mám silnou víru v sebe sama, mám srovnané své vlastní hodnoty, jsem autentická a vím, čeho chci dosáhnout. Je ve mně neskutečná odvaha a odhodlání jít si za svými sny. Ráda tuto schopnost probouzím i u svých klientů.

Mám hlubokou víru, že věci, kterých chcete dosáhnout nebo změnit, jsou možné. Při koučování využívám svou silně rozvinutou intuici. Kladu odvážné otázky, které Vás občas vyvedou z komfortní zóny, ale zároveň Vás posunou k uvědomění a následnému cíli.  Kreativně využívám širokou škálu koučovacích technik včetně Neuro-lingvistického programování (NLP). Ke každému přistupuji naprosto individuálně. Věřím, že každý člověk je jedinečný a právě svou osobitou jedinečností a autenticitou může ostatní obohatit.

Jsem přímá, upřímná a projevuji plný respekt k tomu, co se děje.

Hlásím se k etickému kodexu ICF.

Na co se můžete těšit?

Proč se mnou pracovat?

Aktuálně nejčastější témata...

Nátlak covidové doby

Doba se za poslední dva roky velmi změnila. Lidé se musejí naučit pracovat se situacemi na které nebyli zvyklí a nemají pod kontrolou. Chybí stabilita, jistota a okolnosti se mění každý den…

To co by nás ještě na konci roku 2019 nikdy nenapadlo ani v tom nejčernějším scénáři, se nyní stalo skutečností. Přesto se s tím musíme naučit pracovat. 

 • Jak s tím pracovat?
 • Kolik emocí se za tím skrývá?
 • Ovládá Vás strach, stres, bezmoc, úzkost nebo vztek?
 • Co Vás trápí – mezilidské vztahy, nátlak, nejistota, manipulace a chaos nebo ztráta kontroly a svobody?

Přesto můžeme brát covidovou dobu jako výzvu.

 

Kariérní směřování

„Nová doba“ nám přinesla i dostatek času se zastavit a jít víc do sebe. Odkryla nám naše hodnoty a to nejen v soukromém životě, ale i v pracovní sféře. Někteří zjistili, že je již současná práce nenaplňuje, nedává jim smysl a rádi by se ubírali jiným směrem. 

Pomohu Vám:

 • Ujasnit si jaká práce je v souladu s Vámi, Vašimi hodnotami a v čem vidíte smysl
 • Získat jistotu v rozhodnutí
 • Rozpoznat své silné stránky a zároveň si být vědomi svých slabin
 • Stavět na své jedinečnosti a na tom, co opravdu umíte a v čem vynikáte
 • Získat větší svobodu pro tvořivost, kreativitu a sebevyjádření
 • Získat větší sebedůvěru a znát svou hodnotu
 • Umět si říci o vyšší mzdu
 • Umět se na pohovoru prodat a zapůsobit

S čím Vám mohu pomoci?

Životní spokojenost

• pokud nejste v životě spokojení
• ztráta kontroly nad životem, když jste přetížení, život Vám utíká pod rukama
• chcete si udělat pořádek v životě, aby Vám bylo lépe
• dosažení vnitřního klidu a rovnováhy

Osobní rozvoj

• objevení svého potenciálu a svých vnitřních zdrojů
• rozvíjení svých silných stránek
• zasekli jste se a nevíte jak dál
• modelování úspěšných prostřednictvím NLP technik

Jednání s lidmi

• podívání se na situaci z různých úhlů pohledu
• potřebujete pochopit kontext nějakého jednání nebo situace
• prohloubení schopnosti empatie
• příprava na jednání či pohovor

Situace, které neovlivníte

• máte stres nebo strach ze situací, které nemůžete ovlivnit
• potřebujete změnit přístup k okolnostem, které nemáte pod kontrolou

Work-life balance

• vyvážení pracovního a osobního života
• umět se zastavit, nadechnout a ujasnit si myšlenky
• prevence syndromu vyhoření

Práce s emocemi

• máte z něčeho strach nebo stres
• neumíte ovládat své emoce
• potřebujete získat pocit jistoty a sebedůvěry
• navození či vyvolání pocitů pro zvládnutí dané situace

Změna povolání

• zjištění, zda v současné práci rozvíjíte svůj potenciál
• zjištění, zda Vás současná práce naplňuje
• co potřebujete ke změně

Rozhodování

• máte před sebou důležité rozhodnutí
• řešení vnitřního konfliktu
• jak dosáhnout vnitřního sladění

Začínající podnikání nebo projekt

• jak si to konkrétně představujete
• co k tomu potřebujete a co je třeba udělat
• na co si dát pozor a co neopomenout
• časový harmonogram

Co je Neuro-lingvistické programování?

Neuro

Jakým způsobem zpracováváme informace přijímané prostřednictví smyslů (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Vztahuje se k našemu mozku (myšlení) a fyziologii (vnímání). Patří sem vědomí, nevědomí, podvědomí, přesvědčení a návyky. Osvojujeme si různé návyky, přičemž některé jsou pro život nezbytné: jak chodit a mluvit, jak dýchat, jak řídit, jak jezdit na kole, jak jíst, jak se smát a plakat, jak pociťovat vše, co děláme. Většina návyků má své místo v nevědomé části naší mysli. Některé jsou užitečné, jiné nám neprospívají. Pokud si budeme lépe uvědomovat, jak myslíme, můžeme zjistit, jak my sami ovlivňujeme to, čeho v práci a životě dosahujeme. Klíč k úspěchu ve všech oblastech života musíme hledat uvnitř sebe samých. Pokud poznáme, jak myslíme, umožní nám to nalézt odpovědi, které potřebujeme.

Lingvistické

Jak pracujeme s jazykem a s jazykovými vzorci (Metamodel jazyka, Miltonovský jazyk). Je těžké si představovat myšlenku bez jazyka. Jak o věcech uvažujeme a hovoříme. Používáme zkreslení, zobecnění, překroucení, vymazání na základě našich vlastních zkušeností a vzpomínek. Jakým způsobem si komentujeme věci sami k sobě. Vnitřním dialogem programujeme sami sebe. Náš vnitřní dialog nám vytváří pocit, ovlivňuje naší fyziologii a následnou reakci. Když změníme úhel pohledu, změní se i reakce. Například, když venku sněží… Mohu si říct. „To je fajn. O víkendu pojedeme na hory“ nebo „To bude zase cesta do práce.” Média, politici, reklamní kampaně využívají Miltonovský jazyk. Zaměřují pozornost přesně tam, kam potřebují a vytvářejí si vlastní pravdu. Miltonovský jazyk používá různé sugesce a může být manipulativní.

Programování

Představuje naše vzorce chování, myšlení, vnímání a cítění, které jsme si vytvořili v minulosti na základě nějaké zkušenosti. Většinou jsou ukryty v nevědomí. Určité podněty, reakce nebo osoby nám spouští naše nefunkční vzorce chování. V koučování se programy, které nám už nevyhovují, přeprogramují na nové užitečnější vzorce chování a myšlení. Programovat můžeme své myšlenky, pocity i přesvědčení. Pokud své programy rozpoznáme a pochopíme, můžeme si vybrat, zda budeme pokračovat v tom, co děláme a jak děláme nebo využijeme to nejlepší, co v nás je.

NLP koučink

Koučování prostřednictvím technik Neuro-lingvistického programování (NLP). Některé NLP techniky jsou změnové a jiné transové . Trans se využívá jak pro změnu, tak pro napojení se na naše podvědomí, které nám poskytne tu správnou odpověď. Při NLP technikách se často pracuje s vizualizací, prostorem, asociací (vžíváním se do požadovaného stavu), disociací (odosobněním) a Vaším podvědomím. Pochopíte jak je Vaše mysl a tělo provázané. Při koučování využívám i Metamodel jazyka k bourání negativních přesvědčení.

NLP Techniky